AON

Kárrendezés

 

 

Biztosításokhoz kapcsolódó kárrendezés/Gépjármű biztosításokhoz kapcsolódó kárszolgáltatás/Önrész alatti kárrendezés

 

Az Aon Magyarország Kft. folyamatosan ügyfelei segítségére van a kockázatkezelési folyamat részeként mind kármegelőzésben, mind a biztosítási fedezet kialakításában, mind a biztosítási károk hatékony lezárásában.

Kárrendezés általában

Egy magára adó alkusz nemcsak akkor végez jó munkát, ha feltérképezi ügyfele minden igényét és megtalálja a számára legmegfelelőbb, legátfogóbb, legelőnyösebb biztosítási fedezetet, hanem bajban sem hagyhatja magára partnerét. Emberi és szakmai segítséget nyújt a kárrendezés során is, hisz elsőként itt kell bizonyítania, hogy az általa ajánlott biztosítási szerződés tartalma kellően átfogja-e az ügyfél igényeit, valóban azt a szolgáltatás kapja-e, amiért biztosítási díjat fizetett. Amennyiben a feltételek szerinti biztosítási esemény következett be, a biztosítónak helyt kell állnia kárkifizetés terén. Az Aon Magyarország Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy ügyfelei ezen joga minél jobban érvényesüljön.

 

Önrészesedés alatti kárrendezés

Az érvényes biztosítási szerződések esetében a biztosító szolgáltatási kötelezettsége káresemények bekövetkezésekor valósul meg. Vannak azonban olyan esetek - leggyakrabban a felelősségbiztosítás terhére rendezendő károk esetében - ahol a pl. biztosított felelőssége megállapítható, azonban fedezet hiányában, vagy a kár önrészesedés alatti mivoltából a kárt a biztosító nem téríti meg. Az Aon Magyarország Kft. ilyen esetekre kínálja a következő egyedi megoldásokat térítés ellenében.

  • Károk nyilvántartása
  • Szükség szerinti helyszíni szemlék megtartása
  • Kár összegszerűségének megállapítása
  • A megállapított összegnek a károsult részére történő kifizetése
  • Kárstatisztikák elkészítése

Gépjármű biztosításokhoz kapcsolódó kárszolgáltatás

Magyarországon, Európa más részein alkalmazott gyakorlattal szemben, a gépjármű biztosítási kárrendezés folyamata többségében a biztosítók hatásköre alatt történik. Ez az esetek többségében elhúzódó, nehezen áttekinthető kárügyeket eredményez.

Az Aon Magyarország kft ügyfelei érdekében nagy hangsúlyt fektet a hatékony és korrekt kárrendezés támogatására. A szakmai tapasztalatokon alapuló kárügyintézés segítségével, megfelelően összeállított kárigény becsatolásával olyan pénzügyi veszteségektől tudjuk megkímélni ügyfeleinket, melyek a szakszerűtlen kárbejelentés következtében merülnek fel és a későbbiek során sem térülnek meg.

Kapcsolatfelvétel Expand