AON

Környezetszennyezés

 

A Magyarországon bekövetkezett vörösiszap katasztrófa rámutatott a vállalati felelősségbiztosítások fontosságára. Ilyen esetekben egyedül a megfelelő környezetszennyezési felelősségbiztosítás nyújthat némi kárpótlást az elszenvedett veszteségekért, mivel az a szerződés keretein belül átvállalja a személyi sérüléses és dologi károk miatt felmerülő kártérítési igények megtérítését, amit egyébként a károkozónak a saját költségére kellene megtérítenie!

 

A 2004/35/CE számú Környezetszennyezési Felelősségi Direktíva, amelyet az Európai Parlament 2004.04.21-én fogadott el, Magyarországon 2007.04.30-val életbe lépett.  Ettől az időponttól érvényes az az alapelv, hogy a „szennyező” polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési jogi felelőssége mellett fennáll a közigazgatási jogi felelőssége is, amelynek értelmében a szennyező vétkességére való tekintet nélkül, objektív alapon felel az okozott környezetkárosodásért.

 

 Ennek megfelelően a károkozó (szennyező) köteles az általa okozott környezetkárosodásért helytállni és a megelőzési, illetve helyreállítási / kármentesítési költségeket viselni. A környezetkárosításért való felelősség ezen túlmenően kiterjed a gazdasági társaság tulajdonosaira és vezető tisztségviselőire is. Ők a társaság megszűnése esetén is korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságot terhelő kártérítési kötelezettségekért.

 

Körültekintő kockázatfelmérésen alapuló, megfelelő biztosítási program nélkül egy katasztrófa utóhatásának kezelése teljesen kimerítheti a cég anyagi erőforrásait, amelynek kezelésére Magyarországon jelenleg a legtöbben nincsenek felkészülve.

 

A legtöbb biztosítási szerződés – vagyon és felelősségbiztosítás egyaránt – a jelenlegi feltételek mellett alkalmatlan arra, hogy komplex környezetszennyezési esetben védelmet nyújtson. Különösen igaz ez a folyamatos szennyezésre és a természeti környezetben, így a növény és állatvilágban okozott károkra. Elszomorító a hazai felelősségbiztosítási körkép, amely azt mutatja, hogy ha rendelkeznek a cégek biztosítással, akkor is a kártérítési limitek nagyon alacsonyak, a fedezeti körök nagyon limitáltak, jó esetben is csak balesetszerű károkra nyújtanak fedezetet.

 

A magyar piacon már léteznek komplex biztosítási megoldások, amelyek megfelelnek a direktíva előírásainak, kiegészítve a biztosítottak saját kárainak fedezetére is. Ide tartoznak többek között a kárenyhítési, a telephelyen belüli környezeti károk felszámolása, üzemszüneti veszteségek, az esetleges jogvédelmi költségek. Ezek a ma már bármely cég számára elérhető fedezetek kiterjedhetnek a balesetszerű káreseményeken túl a folyamatos vagy a múltban történt szennyezésekre is.

  

Az Aon Magyarország Kft. nemzetközi szakmai tapasztalatát felhasználva kész segítséget nyújtani ügyfelei és partnerei részére a cégek tevékenységével, működésével kapcsolatos átfogó kockázatelemzés elkészítésében. Ennek ismeretében javaslatot tesz a felmerülő kockázatok kezelésére, amely kiterjed a vagyoni kockázatoktól kezdve az üzletmenet-folytonossági, felelősségi, személyi, szállítási jellegű kockázatra is.

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, az alábbi elérhetőségeken keresse meg társaságunkat, hogy az adatok pontosítását követően az Önök cége számára a megfelelő megoldást megtaláljuk.

 

Ha már rendelkeznek felelősségbiztosítással, akkor is ajánlani tudunk olyan speciális környezetszennyezési biztosítást, amit az Aon Magyarország Kft.-n keresztül önállóan is megköthetnek.

 

Kérjük, hogy további információért keresse szakértőnket:


Kerekes István

értékesítési igazgató

Tel: (+36-1) 815-9833

Fax: (+36-1) 815-9807

istvan.kerekes@aon.hu

Kapcsolatfelvétel Expand