AON

Felelősségbiztosítás

 

A polgári törvénykönyv értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz köteles azt megtéríteni. Ez a tétel bizonyítja leginkább a felelősségbiztosítások fontosságát. Amíg azonban, egy saját vagyontárgyat érintő káreseménnyel kapcsolatosan lehet tervezni az esetleges veszteségeket, addig a felelősség korlátlan és egyetemleges. Kiemelten fontos, a kártérítési limit körültekintő meghatározása, ugyanis a szerződéskötéskor nem tudjuk azt, hogy egy jövőbeni káresemény milyen összegben terheli a társaságot. A bizonytalansági tényező emeli kiemelt fontosságúvá egy társaság életében a felelősségbiztosítást, mert például egy személyi sérüléssel (súlyosabb esetben emberi halállal) végződő esetben, a megítélt kártérítés a százmilliós, de akár a milliárdos határt is átlépheti.

Egy vállalat számára, a felelősségbiztosítási kockázatok közül kiemelten kezelendők az alábbi módozatok:

-  Általános felelősség (harmadik személyeknek okozott személyi sérüléses és dologikárok)

-  Munkáltatói felelősség (üzemi balesetből eredő kárigények + TB regressz)

-  Szolgáltatói felelősség (szolgáltatással okozott személyi sérüléses és dologi károk)

-  Környezetszennyezői felelősség (környezetkárosítással összefüggő kárigények)

-  Termékfelelősség (termék hibájából eredő személyi sérüléses és dologi károk)

-  Bérlői felelősség (bérlői jogviszony keretén belül, a bérleményben okozott károk)

-  Bérbeadói felelősség (bérbeadói jogviszony keretén belül, a bérlőnek okozott károk)

 

Az Aon, Magyarország és a világ vezető biztosítási tanácsadója optimális megoldásokat ajánl az felelősségbiztosítás valamennyi területén, kockázatfelméréssel, több – akár külföldi – biztosító ajánlatainak versenyeztetésével illetve biztosítási és kárrendezési tanácsadással.

 

Kérjük további információkért keresse szakértőnket:


Zandler Gábor

vezető értékesítő

Tel:  (+36-1) 815-9871

Fax: (+36-1) 815-9807

gabor.zandler@aon.hu

Kapcsolatfelvétel Expand