AON

Kárbejelentési tanácsadó

Tanácsok külföldi autós utazásra

 

A magyar jogosítványt szinte minden európai országban elfogadják. Nemzetközi jogosítvány kiváltására akkor van szükség, ha valaki külföldön akar autót bérelni. Ezt az engedélyt a lakóhely szerinti okmányiroda állítja ki.

Egyre többször kérik a külföldiektől az úgynevezett zöldkártyát, ami azt igazolja az autós részére, hogy Magyarországon fizeti a kötelező felelősségbiztosítást. A biztosító ingyen kiállítja ezt az igazolást, csupán a befizetést igazoló csekket vagy banki kivonatot kell bemutatni hozzá.  A rendszámegyezményben részt nem vevő országokban a zöldkártya elengedhetetlen, ha az autótulajdonos ilyent nem tud felmutatni, az adott országban előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kell megkötnie a határon.

Ha van, akkor célszerű áttekinteni a casco szerződés szabályzatát. A casco biztosítások egyik fontos szolgáltatása, hogy a biztosító társaságok megtérítik a sérült jármű mentésével, szállításával, tárolásával kapcsolatos költségeket. Érdemes azonban külföldre utazás előtt meggyőződni arról, hogy a biztosítótársaság a Magyarország területén kívül bekövetkező járműkárokra az említett költségeket hogyan téríti meg. Ha nincs folyamatos casco biztosításunk, akkor célszerű legalább az utazás idejére szóló biztosítást kötni

Mielőtt elutaznánk, tájékozódjunk a casco – ha van – és felelősségbiztosítónk elérhetőségeiről (telefonszám, web, e-mail). A gyakorlat azt mutatja, hogy az internetes kárbejelentés-re a Biztosítók gyorsan reagálnak.

Ha külföldön balesetet szenved egy magyar autótulajdonos, hasonlóképpen kell eljárni, mintha a káresemény idehaza történt volna. A kék-sárga baleseti bejelentőt kell kitölteni, melyen az érintett autósok a lehető legpontosabban leírják a baleset körülményeit.  a nyomtatvány Európa szerte egységes, így nyelvi félreértések nem adódhatnak a kitöltésénél, mivel az egyes pontok minden nyelven ugyanazt jelentik. Baleset esetén csak olyan dokumentumot írjon alá, amelyet pontosan megértett és tartalmával egyetért. Amennyiben a külföldi hatóság ragaszkodik olyan idegen nyelvű okirat aláírásához, melyet Ön nem ért, aláírása mellé írja oda magyarul: "az aláírt irat tartalmát nem értem, az abban foglaltakat nem ismerem". „Az EU 4 direktíva értelmében mindenki a saját nyelvén tudja rendezni a kárt, amikor már hazatért. Ha Ön volt a felelős, a hazai felelősségbiztosítója megtéríti az okozott kárt.

Nyaralásnál többnyire van nálunk fényképezőgép vagy videokamera, ha baleset éri, fényképezze le a baleset helyszínét, készítsen felvételeket a gépkocsi sérüléséről, a baleset közvetlen környezetéről.

Ha baleset részese lesz, a baleset későbbi pontos tisztázhatósága érdekében jegyezze fel a helyszínen a tanúk adatait. Készítsen helyszínrajzot a balesetről, melyet tegyen el magának!

Amennyiben egy baleset esetén Ön a károsult fél, fokozottan ügyeljen a károkozó fél adatainak pontos kitöltésére (melyik külföldi biztosítótársaságnál rendelkezik felelősség-biztosítással az okozó).

Amennyiben egy balesetben Ön a károkozó fél, akkor hazaérkezése után értesítse kötelező gépjármű felelősségbiztosítóját a káreseményről.

Javasoljuk, hogy baleset esetén mindenképpen kérjen rendőri intézkedést.

Amennyiben személyi sérüléses baleset történt, biztosítsa a baleset helyszínét, lehetőleg az eredeti állapotnak megfelelően

A kárt okozó fél biztosítójának - amennyiben az európai uniós országban található - létezik egy magyarországi kárrendezési megbízottja, egy hazai biztosító személyében. Arról, hogy melyik biztosító végzi ezt a feladatot, a Magyar Biztosítók Szövetsége Információs Központja ad felvilágosítást. Ugyancsak létezik egy kétoldalú egyezmény a nem uniós tag Horvátországgal, ahova évente mintegy 300 ezer magyar turista látogat. Így minden, Horvátországban működő biztosítónak megvan a magyarországi kárrendezési partnere.

A lopáskárok kárrendezésénél a biztosított autótulajdonosnak be kell mutatnia az ellopott gépjármű összes kulcsát, ezért érdemes azt valóban biztonságos helyen tárolni, tengerparti tartózkodás idején például a szállodai széfben. Sokszor ismételt figyelmeztetés, hogy az autó forgalmi engedélyét és kulcsait ne tartsuk egy helyen, hiszen így lopás esetén megkönnyítjük a gépjármű beazonosítását.

Végezetül a következő példa szemlélteti, hogy miért kell hangsúlyt fektetnünk baleset esetén a körülmények pontos rögzítésére.

2006. augusztusi káresemény Olaszországban.

A magyar fél este egy lámpás kereszteződésben telezöld jelzésre balra kívánt kanyarodni. Amikor megkezdte a manővert, szemből, viszonylag nagy sebességgel egy olasz rendszámú autó a gépjármű jobb oldalának ütközött. A magyar fél autója kigyulladt, szerencsére azonban kisebb sérülésekkel a vezető és két utasa megúszta a balesetet. A rendőri intézkedés során kiderült, hogy az olasz fiatalember ittas volt és valóban átlépte a megengedett sebességet. Annak ellenére, hogy a szituáció egyértelműnek tűnik, az olasz biztosító kármegosztást javasolt (a károsult, aki tudott olaszul elmondta, hogy az olasz károkozó egy magas rangú személy rokona volt), mondván, hogy a magyar fél nem győződött meg kellőképpen arról, hogy a kanyarodást megkezdheti.

 

A példa rámutat arra, hogy mennyire fontos pontosan dokumentálni a balesetet és körülményeit. Még így is előfordulhat, hogy nem a mi javunkra dől a jogalap tisztázása. Általános szabály az, hogy egy kár rendezésére az adott ország Biztosítója jogosult a rendelkezésre álló bizonylatok alapján.

 

Kapcsolatfelvétel Expand