AON

Vezető tisztségviselők felelőssége

 

Az új PTK, változást hoz a vezető tisztségviselők felelősségében is.

Az új PTK életbe lépésétől a vezetők harmadik személyekkel szemben is felelősek lehetnek, a a vezetői minőségben okozott károkért. Felelősségük továbbra is egyetemleges, (azaz közös döntéseknél írásban kell tiltakozni) illetve korlátlan, azaz a teljes személyes vagyonukkal felelnek.

vezető tisztségviselő és a társaság kapcsolata bizalmi alapon nyugszik. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a vezető tisztségviselők egyetemleges felelősséggel rendelkeznek a társasággal szemben a vállalat méretétől függetlenül, hiszen nem egy-egy utasítást hajtanak végre, hanem ők hozzák meg azokat a döntéseket, melyek sok esetben hosszú időszakra meghatározhatják, illetve eldöntik, hogy a társaság megfelelően tud-e működni, gazdaságos-e a tevékenysége, hosszú távú, biztos munkahelyet jelent-e a társaság munkavállalóinak stb.

Abban az esetben, ha a vezető tisztségviselők tevékenységük során kárt okoznak, jogi eljárás indulhat ellenük, amely az adott vállalatvezetőre nézve anyagilag komoly következményekkel járhat, még akkor is, ha a vezető jóhiszeműen járt el.

Többen tévesen abban a hitben élnek, hogy egy korlátozott felelősségű társaság vezetőjeként a vezető személyes felelőssége is korlátozott.  Ez nem így van!  A jogszabályok a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok felelősségét nem a cég méretének függvényében állapítják meg, így a tőzsdén jegyzett cégek vezetőihez hasonlóan a viszonylag kisebb társaságok vezetői éppúgy teljes kártérítési felelősséggel tartoznak– a magánvagyonuk terhére is – az általuk vezetett társaságnak.

A vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása (angolul: Directors and Officers Liability Insurance)a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatók be.

Tekintettel a vállalatok sokszínűségére, minden egyes társaság számára részletes kockázat-elbírálást követően kerül egyedi, „személyre szabott” díj kialakításra, mely függ a pénzügyi helyzettől, a tevékenységtől, az igényelt limitektől és az igényelt fedezeti körtől.

Az Aon, Magyarország és a világ vezető biztosítási tanácsadója optimális megoldásokat ajánl Önöknek a vezető tisztségviselői kockázattal kapcsolatos kérdéskörben több – akár külföldi – biztosító ajánlatainak versenyeztetésével illetve biztosítási tanácsadással.

Tájékoztató anyagunkat a következő linken tudja letölteni: Itt

Kérjük, hogy további információért keresse szakértőnket:


Kerekes István

értékesítési igazgató

Tel. (+36-1) 815-9833

M. (+36-20) 960-6148

Fax: (+36-1) 815-9807

istvan.kerekes@aon.hu

Kapcsolatfelvétel Expand